• info@beylersaglik.com
 • 0090 312 242 2441
 • TR / EN

ANAHTAR TESLİMİ HASTANE KURULUMU

BEYLER SAĞLIK, Ulusal ve Uluslararası birçok sağlık tesisinin projelendirilmesi, kuruluşu ve işletilmesi dahil olmak üzere anahtar teslimi hastane yapımı ve işletilmesi süreçlerini yönetmektedir. Uzun soluklu deneyimlerin yol gösterdiği ve konularında uzman olan profesyonel çalışma anlayışına sahip ekiplerden oluşan BEYLER SAĞLIK, 2010 yılından sonra Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı İdaresi tarafından uygulamaya konan ve ihaleleri yapılmaya devam eden PPP (Kamu Özel Ortaklığı) diğer adıyla Şehir Hastanelerine projelendirilmesinden başlayarak, işletme dahil tüm süreçleri de içine alan Danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Bu alanda yapılan hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

a- PROJELENDİRME VE KURULUŞ 

 1. Kurulması düşünülen Sağlık işletmesinin bölgesel analizinin yapılması
 2. Sağlık işletmesinin işletme formatının ve hizmet birimlerinin belirlenmesi
 3. Hastane binası mimari projesinin Uluslararası normlara ve yerel prosedürlere uygun olarak çiziminin sağlanması
 4. Sağlık işletmesi kurulabilmesi için gerekli olan yerel ve genel izinlerin alınması konusunda ve izlenecek prosedürler konusunda yol gösterici olunması
 5. Yapılan mimarı projeye uygun olarak inşaatın yapımının sağlanması
 6. Hastane binası inşaatının yapımı sırasında ilgili inşaat firmasına yardımcı olunması ve yapılan imalatların şartnameye uygunluğunun denetlenmesi.
 7. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleriyle ilişkilerin doğru kurulmasını koordine etmek ve bu ilişkileri sürdürmek 
 8. Özellikli bölümlerde kullanılacak olan malzemelerin uluslararası standartlara göre seçiminin yapılması ve kurulumlarının denetlenmesi

 

b. FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI

 

 1. Sağlık işletmesinin belirlenen formatına uygun kuruluş ve işletme fizibilitelerinin hazırlanması
 2. Sağlık işletmesinin kuruluşu için gerekli olan ön araştırma, mimari proje, inşaat maliyetleri, altyapı, gaz sistemleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma maliyetlerinin çıkarılması
 3. Sağlık işletmesinde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin belirlenmesi
 4. Sağlık işletmesinin kuruluş maliyetlerinin ayrıntılı dökümünün yapılması
 5. Sağlık işletmesinin işletme maliyetlerinin belirlenmesi ve ayrıntılı olarak raporlanması
 6. Sağlık işletmesinde istihdam edilmesi gereken norm kadro ve geliştirilmesi gereken birimlere özgün işgören maliyetlerinin çıkarılması
 7. Sağlık işletmesinin rutin maliyetlerinin ve belirli kriterlere bağlı maliyetlerinin analiz edilerek hesaplanması ve bunlarla ilgili gider tablolarının oluşturulması
 8. Sağlık işletmesinin gelir kalemlerinin belirlenmesi ve bu kalemlerin işletmeye aktaracağı gelirlerin analiz edilerek hesaplarının çıkarılması ve bunlara ait özgün tabloların oluşturulması
 9. Sağlık işletmesinin dönemsel, yıllık ve on yıllık projeksiyonlarla işletme giderlerinin ve işletme gelirlerinin tahmin hesaplarının yapılması ve istatistiksel olarak doğruluğunun anlamlandırılması                                                                                              c. TIBBİ CİHAZ GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ VE ALIM YAPILMASI

 Hastane de kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin yapılması, tüm birimler için cihaz yerleşim planlarının (Room&Room) yapılarak, cihaz ve ekipman gereksinimlerinin eksiksiz belirlenmesi, tıbbi cihazların ve ekipmanların seçiminin yapılarak, uygun koşullarda en iyi kalitede cihaz alımının sağlanması.

 

 

Deneyimlerimizden ve ilişkilerimizden yararlanmak istermisiniz.