• info@beylersaglik.com
 • 0090 312 242 2441
 • TR / EN

SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ

BEYLER SAĞLIK, tüm sağlık işletmelerinin, hizmet verebilmesi için gerekli koşulların sağlandığı, personel alımından başlayarak, organizasyon şemalarının oluşturulması, iş akış şemalarının yapılması gibi tüm hizmetlerin yer aldığı Sağlık İşletmeciliği hizmeti sunmaktadır, 

 BEYLER SAĞLIK tarafından sunulan Sağlık İşletmeciliği Hizmetleri, aşağıda ki alanları içermektedir: 

 

 1. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması  
 2. Hastane yatak kapasitesinin bölümlere göre dağıtımının yapılması, yoğun bakımlar, acil, ameliyathaneler ve diğer kritik alanların planlanması
 3. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması 
 4. Kalite standartlarının oluşturulması ve Hastanenin bu standartlara uygun olarak çalışmasının sağlanması 
 5. Hastaneye özgü organizasyon şemasının oluşturulması 
 6. Hastaneye özgü iş akış şemalarının ve prosedürlerin oluşturulması 
 7. Çekirdek kadro eğitimiyle birlikte hekimlerin, Sağlık Personellerinin ve diğer işgörenlerin işe alımlarının yapılarak, görevlerine uygun eğitimlerinin sağlanması 
 8. İşgörenlerin sisteme katılımını ve geliştirilmesini teşvik eden ortamın oluşturulması için gerekli düzenlemeler konusunda rehberlik edilmesi 
 9. İşletmenin yasal prosedürlere uygun hale getirilmesi için gerekli yapılanma konusunda yol gösterilmesi 
 10. İşletmede yapılabilecek yeni yatırım planlarının fizibilitelerinin çıkarılarak önceliklerin belirlenmesi 
 11. SGK gibi Kamu Kurumları yanında, benzeri özel ve resmi anlaşmalı kurumlara gönderilen faturaların mevzuata uygun şekilde hazırlanmalarının sağlanması
 12. Hastanenin uluslararası standartlara ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve yol gösterilmesi

 

 

 

 

Deneyimlerimizden ve ilişkilerimizden yararlanmak istermisiniz.