• info@beylersaglik.com
 • 0090 312 242 2441
 • TR / EN

PPP (SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI) HASTANE PROJELERİ

BEYLER SAĞLIK,  PPP (Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı) Hastane Projelerinin başlangıcından itibaren bu projelere hizmet vermekte ve Danışmanlık yapmaktadır.

 PPP Hastane Projelerinde diğer hastanelerden biraz daha farklı işleyiş ve organizasyonlar mevcuttur.

PPP Şehir Hastanelerinde projelendirmeden başlayarak, hastane binalarının uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulması, verilecek tüm hizmetlerin (P1-P2) planlanması ve yöntemlerinin belirlenmesi, iş akışlarının çözümlenmesi, tüm hizmetlerin uygulamaya konması ve hastanenin işletilmesi süreçlerini de içine alan uzun ve geniş kapsamlı bir Danışmanlık süreci mevcuttur.

Tüm Kamu ve Özel Hastanelerde olması gerektiği gibi, PPP Şehir Hastanelerinde de, İnsan sağlığı öncelikli projeler yapılması için çaba gösterilmektedir. Hasta ve çalışan odaklı hastane binaları ve birimleri yapılması bu projelerde de ilk önceliğimizdir.

PPP Şehir Hastaneleri, birçok hastanenin bir araya gelmesiyle oluşmuş Sağlık Kampüsleri olarak değerlendirilebilir. Her hastanenin ayrı bir fonksiyonu olmakla birlikte, birçok ortak kullanım alanları da mevcuttur. 

PPP Şehir Hastanelerinin Uluslararası standartlara uygun olarak projelendirilmesi, Türkiye de yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Kalite Standartlarına uyumlu olarak tüm birimlerin planlanması gerekmektedir.

PPP Şehir Hastanelerinin projelendirilmesi aşamasında uluslararası standartlar yol gösterici ve belirleyici olmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye de yayımlanmış ve yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, genelge ve benzeri tüm dokümanlar yardımcı unsurlar olarak projenin oluşumunda yer almaktadır. 

PPP Şehir Hastanelerinin tüm birimlerinin uluslararası mimari standartlara uygunluğu denetlenirken aynı zamanda, iş akışlarının kurgulanması da sağlanmaktadır. Hastaneye gelen hastaların işlemlerinin en kısa zamanda en az mesafe de çözülebilmesine olanak sağlayacak çözümler üzerinde çalışılarak, bu konuda en iyi çözüm belirlenerek projeye yansıtılmaktadır.

PPP Şehir Hastanelerinde teknik hizmetlerin ve aşağıda belirtilen tüm destek hizmetlerinin ve tıbbi hizmetlerin aksamadan yürüyebilmesi için de tüm iş akışları kurgulanarak, bu hizmetlerin en kısa zamanda, en doğru şekilde, en az hataya yol açabilecek işletme senaryolarıyla planlanması yapılmaktadır.

PPP Şehir Hastanelerinde sunulacak destek hizmetleri ve tıbbi hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetlerle ilgili tüm iş akışlarının kurugulanması, Yöntem Beyanları ve denetimler tarafımızdan yapılacaktır.

 

 1. GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
 2. LABORATUVAR HİZMETLERİ
 3. STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ
 4. REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
 5. HBYS HİZMETLERİ
 6. DİĞER TIBBİ DESTEK HİZMETLERİ
 7. HASTA YÖNLENDİRME VE REFAKAT HİZMETLERİ
 8. YEMEK HİZMETLERİ
 9. ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ
 10. GÜVENLİK HİZMETLERİ
 11. ATIK HİZMETLERİ
 12. BİNA VE ARAZİ HİZMETLERİ
 13. İLAÇLAMA HİZMETLERİ
 14. OLAĞANÜSTÜ BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
 15. OTOPARK HİZMETLERİ
 16. MEFRUŞAT HİZMETLERİ
 17. YER BAHÇE HİZMETLERİ
 18. MALZEME YÖNETİMİ HİZMETLERİ
 19. ORTAK HİZMETLER

 

Yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin iş akışları kurgulanarak, HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden entegrasyonlarının sağlanması gerekmektedir. Tüm hizmetlerin ihale ekinde (Ek-14) belirtilmiş olan koşullara göre sürdürülebilir olması ve tüm ihale koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

SOP (standart operating procedure), SLA (service level agrement) gibi tüm parametreler ve prosedürler, tüm hizmet kalemleri için değerlendirilerek, EK 14 Hizmet Şartları da dikkate alınarak iş akışları kurgulanacaktır.

Hastane iş akışlarının kurgulanması ve tüm hizmet birimlerinin entegrasyonun sağlanması hedefe ulaşılmasında en önemli noktayı oluşturmaktadır. Beyler Danışmalık bu entegrasyonun sağlanmasını, sürdürülebilir olmasını ve süreçlerin denetlenmesini de içine alan danışmanlık hizmetini verecektir.

Bu süreçte, tüm hizmet kalemleriyle ilgili iş akışları HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden koordine edilerek, hem uzun soluklu işleyebilir, hem sürdürülebilir, hem denetlenebilir hale getirilecektir.

Deneyimlerimizden ve ilişkilerimizden yararlanmak istermisiniz.